ข่าวภาคค่ำ

ธ.ก.ส. ดึงอาสาสมัครหมู่บ้าน ช่วยเกษตรกรรับเงินเยียวยา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี อาจพลาดรับเงินเยียวยาจากรัฐ 5,000 บาท โดยดึงอาสาสมัครหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ช่วยนำส่งข้อมูล

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีความชำนาญ หรือไม่สามารถเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน จึงได้มอบหมายให้อาสาสมัครหมู่บ้าน, ผู้นำชุมชน เป็นตัวแทนรับเอกสารจากเกษตรกร เพื่อนำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะยังเปิดให้เกษตรกรสามารถยื่นอุทธรณ์ข้อมูล ได้ถึงวันที่ 5 มิถุนายนนี้

ด้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส . เปิดเผยว่า เพิ่งได้รับรายชื่อเกษตรกรอีก 825,000 คน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มขึ้นทะเบียน และปรัยปรุงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 พฤษคม ที่ผ่านมาทำให้ ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ทันวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ แต่จะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 1-2 มิถุนายน โดยจะได้รับเงินโอนทีเดียว 2 รอบ รวมกันเป็น 10,000 บาท ส่วนกรณีรายชื่อเกษตรกรผู้เสียชีวิตและผ่านสิทธิแล้วกว่า 109,000 คน ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้นำส่งรายชื่อให้กระทรวงเกษตรฯ กลับไปพิจารณาใหม่นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการส่งรายชื่อกลับมาให้ ธ.ก.ส. เนื่องจากอยู่ระหว่างการหาทายาท ซึ่งเบื้องต้นหากทายาทไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตร หรือรับเงินเยียวยาอาชีพอิสระ 5,000 บาทไปแล้ว ก็อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรอีก