ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : ช่วยผู้ป่วยตกสำรวจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าระบบรัฐ

เจ้าหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เร่งค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบางที่ยังตกสำรวจ แบบเคาะประตูบ้านทุกหลัง เพื่อเร่งช่วยเหลือรายที่ยังไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล ในระบบสวัสดิการของรัฐ และบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบจากโควิด-19 ติดตามจากคุณ อรรถพล ดวงจินดา

เป็นการลงพื้นที่สำรวจเชิงรุก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เพื่อค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จนความเป็นอยู่ในช่วงนี้เป็นไปด้วยความลำบาก  

พบว่า ผู้ป่วยติดเตียงบางคน สิ้นสุดการรักษาจากโรงพยาบาลแล้ว และกลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน แต่แพทย์ยังไม่ได้ออกเอกสารระบุว่า เป็นผู้ป่วยพิการให้ ทำให้ยังไม่ได้รับสิทธิจดทะเบียนผู้พิการ จากสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่มีโอกาสรับสิทธิการรักษาพยาบาลตามระบบ

อย่างในพื้นที่ยะลา จากการตรวจสอบเชิงรุกของเจ้าหน้าที่พบว่า มีข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในระบบ 451 คน ต่อมามีผู้ป่วยจดทะเบียนเข้าระบบเพิ่มอีก 123 คน และอยู่ระหว่างสำรวจผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ เพื่อเข้าสู่ระบบสวัสดิการของรัฐเพิ่มเติม

เบื้องต้น ศูนย์คนพิการจังหวัดยะลา ได้ออกบัตรคนพิการให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันจำนวน 12,641 คน ได้รับสิทธิ รับเบี้ยพิการรายเดือน เดือนละ 800 บาท และสิทธิในการรักษาพยาบาล บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้

ผู้ใดพบเห็น หรือเข้าข่ายเป็นบุคคลในกลุ่มเปราะบาง สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ที่สายด่วนหมายเลขโทรศัพท์ 1300