ข่าวภาคค่ำ

ธอส.ออกมาตรการขยายเวลาพักชำระหนี้ ถึง 31 ตค.นี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม โดยขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ออกไปถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้

นายกมลภพ วีระพละ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ประกาศมาตรการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นลูกค้า ธอส.และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเดิมได้เข้าร่วมมาตรการลดดอกเบี้ย, พักชำระเงินต้น พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือขยายเวลาชำระหนี้ รวมถึงยกดอกเบี้ย ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ 7 มาตรการก่อนหน้านี้ไปแล้ว จะได้รับการขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการเป็นวันที่ 31 ตุลาคมนี้แบบอัตโนมัติ ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบกว่า 168,000 บัญชี

รวมทั้งเปิดขยายระยะเวลาให้ลงทะเบียนเข้าร่วม 3 มาตรการ ได้แก่พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี, พักชำระเงินต้น 6 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนร่วมมาตรการใด ๆ สามารถลงทะเบียนขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตามแนะนำให้สอบถามรายละเอียดกับพนักงาน ธอส.อีกครั้ง เนื่องจากแต่ละมาตรการมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไป