7HD ร้อนออนไลน์

ตัวแทนเกษตรกร อ.บ้านแพง ร้องนายอำเภอ ตรวจสอบนายทุนฮุบที่ดินรัฐปล่อยเช่าหากินถึง 5 พันไร่

ผู้สื่อข่าวรายงาน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร อ.บ้านแพง นำโดยนายอังกูล ถิ่นพนม อายุ 56 ปี และนายสมศักดิ์ อ้วนแก้ว อายุ 62 ปี ชาว อ.บ้านแพง ซึ่งเดือดร้อนจากปัญหานายทุน เข้าครอบครองที่ดินสาธารณะประโยชน์ ริมแม่น้ำโขง บริเวณเกาะดอนแพง หรือ หาดดอนแพง พื้นที่งอกใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บ้านหัวหาด หมู่ 12 จรดบ้านท่าลาด หมู่ 9 ต.บ้านแพง จ.นครพนม ระยะทางยาวประมาณ 7  กิโลเมตร รวมเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ มาปล่อยให้เช่าและเก็บค่าเช่าราคาแพง ต่อนายวรวิทย์  พิมพนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง ให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอความเป็นธรรม

นายอังกูล ตัวแทนเกษตรกรชาว อ.บ้านแพง  กล่าวว่า มีญาติ ตกเป็นผู้เสียหาย โดยมีเอกสารการเช่าที่ดินเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ครึ่ง ทำกินมาแต่รุ่นพ่อแม่  แต่มีนายทุนมากล่าวอ้างว่า เป็นที่ดินของนายทุนเอง และยังมีการฉวยโอกาสนำที่ดินไปให้ชาวบ้านรายอื่นเช่าทำกินจนมีการต่อสู้ร้องเรียนกันมาหลายปี โดยได้ตรวจสอบและค้นหาเอกสารหลักฐาน จนพบมีหลักฐานการเช่าทำกินกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จึงร้องเรียนให้มีการตรวจสอบแก้ไข อีกทั้งยังได้มีการตรวจสอบการถือครองของนายทุน จนพบว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถซื้อขายได้และไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าได้ จึงทำหนังสือร้องเรียนไปยังเทศบาลตำบลบ้านแพงและอำเภอบ้านแพง ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนกระทั่งพบข้อมูลจากเอกสารหลักฐานของเทศบาลตำบลบ้านแพง เมื่อปี 2560 โดยพบว่า ที่ดินบริเวณเกาะดอนแพง มีรายชื่อผู้ครอบครองกว่า 3,000 คน แต่มีข้อสังเกตคือ มีชื่อนายทุนคนเดียวกันมากกว่า 70 แปลง และพบว่านายทุนได้ฉวยโอกาสจับจองที่รัฐ เก็บค่าเช่ามานานกว่า 20 ปี โดยไม่มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบดูแลส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและเกษตรกร ในพื้นที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งภาครัฐเสียประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ซึ่งในแต่ละปีมีการจัดเก็บค่าเช่ารวมหลายล้านบาท

ด้านนายอำเภอบ้านแพง กล่าวยอมรับว่าที่ดินเกาะดอนแพง ที่ชาวบ้านทำกินโดยปลูกพืชการเกษตรริมแม่น้ำโขง ขาดการตรวจสอบดูแลมานาน เนื่องจากติดปัญหาความชัดเจนของกระทรวงมหาดไทยที่เคยมอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดูแลทำให้ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพที่ชัดเจนและขาดการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีมานานหลาย 10 ปี  อย่างไรก็ตาม กรณีข้อร้องเรียนจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแพง  เพื่อตรวจสอบรายชื่อสิทธิ์การเช่าทำกิน หากพบมีนายทุนเข้ามามีส่วนได้เสียจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายและมีการล้างระบบจัดสรรที่ดินทำกินแปลงนี้ใหม่โดยจะให้นายทุนที่เข้ามาครอบครองเก็บค่าเช่าออกจากพื้นที่ต่อไป