ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี

ที่วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ประกอบอาหาร จำนวน 500 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเป็นครัวพระราชทานแห่งที่ 4 ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2563 ทั้งยังนำอาหาร จำนวน 1,000 ชุด ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนเขตปทุมวันและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนริมคลองนางหงส์, ชุมชนชูชีพ, ชุมชนวัดบรมนิวาส และชุมชนริมทางรถไฟ

ส่วนที่วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อำเภอเมือง 1,017 ชุด, อำเภอไทรน้อย 1,000 ชุด และอำเภอบางกรวย 1,083 ชุด โดยครัวพระราชทานจัดตั้งจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่นำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19, ชุดสุขอนามัย และอาหารจากครัวพระราชทานฯ ไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ณ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง และตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย รวม 4 ราย ยังความปลาบปลื้มใจแก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ที่ต้องการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย สามารถร่วมบริจาคในโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี​ สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 001-1-34567-0

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด