7HD ร้อนออนไลน์

"ธรรมนัส" ไม่เห็นด้วยตั้ง กมธ.ตรวจสอบ พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท

วันนี้ (31 พ.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล ต้องการให้ตั้งกรรมาธิการตรวจสอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท ว่าส่วนตัวตนไม่เห็นด้วยที่จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาอีก เพราะในส่วนนี้มีหน่วยงานอิสระและภาครัฐทำหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้ว การตั้งขึ้นมาใหม่ตนจึงมองว่าเป็นเรื่องที่ซ้ำซ้อนกัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการโหวตในที่ประชุมฯ ซึ่งในส่วนวิปของฝ่ายรัฐบาลจะมีการประชุมในวันนี้เวลา 10.30 น.เพื่อจะโหวตไปในทิศทางเดียวกัน

ส่วนที่นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน มองว่าหน่วยงานที่มีอยู่นั้นไม่มีประสิทธิภาพมากพอจะตรวจสอบ ร.อ.ธรรมนัส เผยไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรืองบประมาณจากส่วนใดก็เป็นเงินหลวงทั้งสิ้น และการใช้เงินก็ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง

อย่างไรก็ตาม สำหรับการอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เหลือเวลาอภิปรายอีก 9 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี 5 ชั่วโมง ส่วนฝ่ายค้านเหลือ 4 ชั่วโมง คาดว่ามติจะเสร็จสิ้นในเวลา 20.00 น.วันนี้ตามที่กำหนดไว้