สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ได้ใช้น้ำแล้ว! ช่วยต่อประปาให้ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้นานกว่า 15 ปี

ชุมชนโกลเด้นแลนด์ร่วมพัฒนาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งประสบปัญหาไม่มีน้ำประปาใช้งานมานานกว่า 15 ปี วานนี้ นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง ได้ไปตรวจดูความเรียบร้อยก่อนเริ่มดำเนินการวางท่อประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน โดยตามแผนจะเริ่มจากการวางท่อประปาเป็นระยะทางเกือบ 3 กิโลเมตร เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือนในชุมชนดังกล่าว และคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้ ชาวบ้านจะสามารถใช้น้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภคได้ ขณะที่ นายศิริพงษ์ รัสมี ประธานชมรมคนรักหนองจอก จะประสานไปยังกรุงเทพมหานคร ให้พิจารณาทำข้อตกลงร่วมกับการประปานครหลวง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวบ้านด้วย