ข่าวเด็ด 7 สี

แนะแนวปฏิบัติธุรกิจสปารับคลายล็อกเฟส 3 วันพรุ่งนี้ (1 มิ.ย.)

พรุ่งนี้ (1 มิ.ย.) จะเป็นวันแรกของการเปิดธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพตามแนวชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโรคโควิด-19 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.จึงมีคำแนะนำการปฏิบัติตัวทั้งสถานประกอบการและผู้ใช้บริการ

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า ผู้ประกอบการร้านสปาต้องขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเว็บไซต์ไทยชนะ เพื่อรับการประเมินว่าได้มาตรฐาน โดยทั้งผู้ให้และรับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอด ส่วนการเช็ดนวดฝ่าเท้าต้องมีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ห้องให้บริการนวดต้องระบายอากาศได้ดีโดยใช้ 1 คนต่อ 1 ห้อง และให้ชำระเงินแบบออนไลน์แทนเงินสด หากพบว่าไม่ดำเนินการตามมาตรฐานจะสั่งปิดทันที