ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี

ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 4 ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ จำนวน 500 ชุด แจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานขึ้น ด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎร โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2563 พร้อมกันนี้ได้นำอาหาร จำนวน 1,000 ชุด ไปแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนตรอกสลักหิน ชุมชนวัดดวงแข ชุมชนแฟลตการรถไฟ ชุมชนแฟลต สน.ปทุมวัน และชุมชนจรัสเมือง ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ส่วนที่วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 3 ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2563 โดยวันนี้ นำอาหารไปแจกจ่ายแก่ประชาชน อำเภอเมือง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางกรวย รวม 3,069 ชุด นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ชุดสุขอนามัย และอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานฯ แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จำนวน 2 ราย

สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคเงินในโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด