สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวบ้านร้อง ป.ป.ช.นนทบุรี โรงงานเอกชนถมลำรางสาธารณะทำถนน คสล.

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ มีความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลังจากลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบข้อมูลที่ประชาชนร้องเรียน ป.ป.ช.นนทบุรี ว่ามีโรงงานเอกชนที่อำเภอปากเกร็ด มีการถมลำรางสาธารณะทำเป็นถนน คสล.ในโรงงาน