สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : โฮมสเตย์จันทบุรี พร้อมรับนักท่องเที่ยว หลังคลายล็อกเฟส 3

แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ขานรับคลายล็อกเฟส 3 เช่นเดียวกับ โฮมสเตย์หลายแหล่งในจังหวัดจันทบุรี เตรียมพร้อมมาตราการป้องกันไว้รัดกุม พร้อมเปิดให้บริการวันแรก หลังปิดยาวมา 2 เดือน

ผู้ประกอบการโฮมสเตย์อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี กว่า 30 แห่ง จัดประชุมและหารือถึงมาตราการเตรียมความพร้อมในการเปิดโฮมสเตย์ เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับทางจังหวัดจันทบุรี ได้กำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยว โดยมีสาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมด้วย

เพื่อให้มาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน โดยเน้นย้ำให้มีจุดคัดกรอง จุดเช็กอิน อ่างล้างมือ และเว้นระยะห่าง ตามความเหมาะสม ไม่ให้มีการแออัดกันมากจนเกินไป

ในช่วงที่เปิดโฮมสเตย์ จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จะเข้ามาช่วยดูแล และให้คำแนะนำกับทางโฮมสเตย์ต่าง ๆ โดยทางอำเภอจะใช้พื้นที่ "บ้านมณีแดงโฮมสเตย์" เป็นโมเดลต้นแบบในเรื่องของการจัดระเบียบการเข้าพัก

ขณะที่ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม เรียกพนักงานเข้ามาอบรม ในเรื่องของมาตรการป้องกัน การปฏิบัติตนของพนักงานต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ การเว้นระยะห่างจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ ทำความสะอาดห้องพัก แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด ไม่อยากให้เกิดภาพเหมือนบางแห่งที่มีคนชุมนุมกันไปเล่นน้ำทะเล การเข้าที่พัก หรือจัดประชุม สัมมนาไม่เกิน 50 คน สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในมาตรการทางด้านสาธารณสุข เว้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดของโรค งดการนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในร้านและชายหาด กิจกรรมสันทนาการรวมตัวกันบริเวณชายหาดยังไม่เหมาะสม