เช้านี้ที่หมอชิต

แม่น้ำยม จ.พิจิตร แห้งขอดจนเห็นผืนทราย ชาวนาต้องหันมาใช้น้ำบาดาล

เช้านี้ที่หมอชิต - แม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร แห้งขอดจนเห็นผืนทราย ชาวนาในพื้นที่ต้องหันมาใช้น้ำบาดาล เนื่องจากน้ำต้นทุนในแม่น้ำยมแห้ง และปริมาณฝนไม่เพียงพอ

ภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นว่าแม่น้ำยม บริเวณบ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร แห้งขอดจนเห็นผืนทราย ความแห้งแล้งแบบนี้เกิดขึ้นมานานกว่า 5 เดือนแล้ว ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่และเกษตรกร เพราะไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าว รวมไปถึง
ขาดน้ำในการอุปโภคและบริโภค ต่างหันมาใช้น้ำบาดาลหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่เพาะปลูกไปแล้ว ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทั้งค่าน้ำมันและค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาเลี้ยงต้นข้าว เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้

สำหรับแม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล ความยาว 124 กิโลเมตร