เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ไม้ยืนต้น หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้

คุณปราณี น้ำใจดี ชาวบ้านบ้านดอนศาลเจ้า อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พาเราไปดูต้นไม้รอบๆ ที่ดินกรรมสิทธิ์ จำนวน 10 ไร่ เช่น มะขาม มะกอกป่า สะเดา โมกมัน จำนวน 44 ต้น ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ประเมินมูลค่าไม้ยืนต้น เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงิน ตามพระราชบัญญัติ หลักประกันทางธุรกิจ 2558

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการเงินกู้ และใช้ไม้ยืนต้น เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน เบื้องต้นต้องเป็น ลูกค้าของ ธ.ก.ส. และเป็นสมาชิกของธนาคารต้นไม้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมออกประเมินเป็นรายต้น ใน 1 ไร่จะไม่เกิน 400 ต้น และจะมีการตรวจเช็กทุก 3 ปี

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามอัตราการเติบโตและมูลค่าเนื้อไม้ ซึ่งต้องมีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป สูง 130 เซนติเมตร เส้นรอบวง 3 เซนติเมตร

ส่วนรายเดิมอยากเพิ่มมูลค่า สามารถนำไม้ยืนต้น มาขึ้นวงเงินจำนอง เพิ่มจากที่ดินจำนองได้

ไม่นับรวม ยางพารา ยูคาลิปตัส มะพร้าว หรือไม้ที่ไม่สามารถสร้างบ้านได้ ด้านกรมป่าไม้ ตั้งหน่วยงานเฉพาะให้คำแนะนำ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปลูกต้นไม้ สร้างรายได้จากการปลูกไม้มีค่า ทั้งการตัดขาย หรือ ปลูกเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ล่าสุด อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี ปลดล็อกให้ปลูกไม้มีค่าตัดได้ ในที่ดิน ส.ป.ก. ได้ แต่ต้องเป็นไม้ที่ปลูกเองเท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถขอคำแนะนำได้ เพราะไม้แต่ละชนิด แต่ละภูมิภาค เติบโตไม่เท่ากัน สั้น กลาง ยาว ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การปลูกต้นไม้ ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้