ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมชลฯ ซ่อมแซมประปาภูเขาที่พิษณุโลกแล้ว ตอนที่ 1

ข้อมูลการซ่อมแซมประปาภูเขาที่หมู่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันกับคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ว่าประปาภูเขาโครงการนี้จะเปิดใช้งานภายในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนนี้กว่า 700 คน ได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคตามแผนงาน

การซ่อมแซมโครงการนี้เกิดขึ้นจากที่คอลัมน์กล้าลองกล้าลุย ได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในชุมชนเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเดือดร้อนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ต่อเนื่องยาวนานเนื่องจากการเดินทางเข้าถึงพื้นที่ยากลำบาก กรมชลประทานจึงทำโครงการประปาภูเขาพร้อมระบบส่งน้ำ ใช้งบเพิ่มเติมปี 2558 รวมกว่า 9,500,000 บาท แล้วเสร็จสมบูรณ์ปี 2560 ไม่ทันเปิดใช้งานท่อส่งน้ำชำรุดไม่มีการซ่อมแซมทิ้งร้างไว้จนเสียหาย ชาวบ้านรอไม่ไหวจึงระดมทุนและแรงช่วยกันสร้างถังเก็บน้ำเอง คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. รับไม้ต่อขยายผลลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้เดือนกุมภาพันธ์ พบหลักฐานความเสียหาย มีทั้งท่อขาดและถูกไฟเผา

ขณะที่ข้อมูลจากผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บางส่วนต่างจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน แต่รับปากจะซ่อมแซมประปาภูเขา เพื่อให้ระบบท่อส่งน้ำไปเก็บที่ 6 ถังปูนซีเมนต์ ก่อนส่งต่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำตามวิธีบริหารจัดการของชุมชน โดยต้องของบประมาณซึ่งอาจได้รับปี 2564 หลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 นำเสนอข่าวนี้ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เห็นข่าวจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่รีบแก้ไขปัญหานี้ให้ชาวพิษณุโลก ใช้งบประมาณปี 2563 เริ่มงานภายในเดือนเมษายนนี้ ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน หลังซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์แล้วจะส่งมอบโครงการนี้ให้ท้องถิ่นดูแลรับผิดชอบต่อไป

การซ่อมแซมประปาภูเขาโครงการนี้ กรมชลประทานใช้งบประมาณจากไหน จำนวนเท่าไหร่ หลังแล้วเสร็จจะให้หน่วยงานใดดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้ใช้งานได้คุ้มค่าเงินแผ่นดิน ติดตามได้วันพรุ่งนี้...

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7