เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ให้บริการแบบ New Normal ฟิตเนสเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมมาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด-19

อีกหนึ่งสถานที่ให้บริการ ที่เปิดวันแรกหลังมาตรการคลายล็อกดาวน์เฟส 3 คือ ฟิตเนส แต่แม้จะเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบ แต่ยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

ด้านผู้ประกอบการฟิตเนสบอกว่า ดีใจที่สถานบริการฟิตเนสได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เพราะเป็นอีกหนึ่งกิจการที่ได้รับผลกระทบ และต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีรายได้ พร้อมปรับรูปแบบการให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยจำกัด จำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ รอบละ 2-3 ชั่วโมง มีการคัดกรองตรวจวัดไข้ บันทึกประวัติผู้ใช้บริการ และคอยทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเล่นทุกครั้งที่มีผู้ใช้บริการ และจัดเว้นระยะห่างไม่ให้เกิดความแออัดในพื้นที่

ด้านผู้ใช้บริการต่างดีใจที่ได้หลับมาใช้ชีวิตตามปกติ และเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็พร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19