ข่าวภาคค่ำ

ร้านนวด-สปา ขานรับคลายล็อกระยะ 3 คุมเข้มป้องกันโควิด-19

นวดไทย นวดสปา และกิจการต่าง ๆ ที่กลับมาเปิดให้บริการในวันนี้เป็นวันแรก หลังได้รับการคลายล็อกในระยะที่ 3 ขานรับและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

อธิบดีกรมอนามัย และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจร้านนวดสปา ย่านสุขุมวิท 39 ที่มีจุดคัดกรอง และบันทึกข้อมูลผู้มาใช้บริการ หรือลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อให้ติดตามตัวได้ กรณีต้องสอบสวนโรค พร้อมจำกัดจำนวนผู้มารับบริการที่อยู่ในร้าน เว้นระยะห่างการนวด และให้บริการลูกค้าแต่ละคนไม่เกิน 2 ชั่วโมง สบส.ได้ให้ทางร้านซักประวัติการเดินทางด้วย โดยยังไม่อนุญาตให้นวดคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

ขณะที่ ศูนย์สุขภาพเชตวัน หรือโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ กลับมาเปิดแล้ว หมอนวดสวมเฟซชีลด์ หน้ากากอนามัย และถุงมือ พร้อมฉีดพ่นแอลกอฮอล์ตามร่างกายลูกค้าก่อนเข้าร้าน และให้เปลี่ยนรองเท้า วัดไข้ ถ้าไม่มีไข้ถึงจะนวดให้ พร้อมจัดให้นวดห่างกัน 2 เมตร ลดจำนวนเตียงในห้องนวด และผู้มานวดทุกคน ต้องลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ นอกจากนี้ยังเน้นความสะอาด เปลี่ยนผ้าปูเตียง ปลอกหมอนใหม่ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

ขณะที่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เปิดบริการให้ประชาชนเข้าชมแบบ New Normal เน้น 5 มาตรการ ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัย จัดจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เน้น Social Distancing การเว้นระยะห่าง นั่ง 2 ที่ นั่งเว้น 2 ที่นั่ง และนั่งแถวเว้นแถว สลับฟันปลา สำหรับป๊อปคอร์นและน้ำ ให้รับประทานในโรงภาพยนตร์ได้ด้วย และเวลาเปลี่ยนรอบฉาย เจ้าหน้าที่จะเข้าฉีดพ่นทำความสะอาดทุกรอบ