ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องคัดกรอง และห้องตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

ที่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา มีพิธีรับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงในการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้สนองพระราชดำริดำเนินโครงการฯ พระราชทานห้องคัดกรอง และห้องตรวจเชื้อ แก่โรงพยาบาลแล้ว 11 แห่ง แต่เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนเดินทางกลับจากต่างประเทศผ่านทางด่านชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางภาคใต้เพิ่มขึ้น จึงได้พระราชทานเพิ่มเติมแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา และโรงพยาบาลสตูล

ห้องคัดกรอง และห้องตรวจเชื้อพระราชทานนี้ จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย ออกแบบเป็นทรงกระบอกแนวตั้ง สำหรับผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 ห้อง ใช้ระบบปรับความดันอากาศที่สามารถกำหนดก่อนติดตั้งว่าจะให้เป็นห้องความดันลบหรือบวก ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน คือความดันลบ เมื่อต้องการตรวจเชื้อ โดยแพทย์อยู่ด้านนอก เหมาะกับการตรวจผู้ป่วย PUI สำหรับใช้งานภายในอาคาร ความดันบวก เมื่อต้องการตรวจเชื้อโดยแพทย์อยู่ด้านใน เหมาะกับการใช้งานกับคนไข้นอก ที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก 1 ชุดประกอบด้วยห้องตรวจเชื้อ 3 ห้อง สามารถส่งอุปกรณ์การตรวจผ่านช่องด้านหน้า โดยใช้ระบบ Pass Box ที่เป็นซิป 2 ชั้น ทางเข้าเป็นซิปรูดสำหรับเปิด-ปิด ด้านหน้าเจาะช่องเพื่อสอดมือสำหรับทำหัตถการได้จากภายในและภายนอก ตามการติดตั้งระบบความดันอากาศ สามารถติดตั้งได้ง่าย และเคลื่อนย้ายสะดวก การได้รับพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นล้นพ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด