ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 4 ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายราษฎร บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้มีการแจกจ่ายอาหารที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และชุมชนในเขตราชเทวี รวม 1,500 ชุด ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ส่วนที่วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 3 ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 โดยวันนี้นำอาหารไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในอำเภอปากเกร็ด, อำเภอบางบัวทอง และอำเภอบางกรวย รวม 3,021 ชุด นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ชุดสุขอนามัย และอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานฯ แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลบางขุน อำเภอบางกรวย จำนวน 2 ราย ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคเงินในโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด