เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 2 มิถุนายน 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 2 มิถุนายน 2563

ไทยมีปริมาณฝนลดลงจากเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา แต่บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง…