7HD ร้อนออนไลน์

รมว.วธ. ชง ศบค.เคาะชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ศุกร์นี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการพิจารณาวันหยุดชดเชยสงกรานต์ 3 วัน ที่เลื่อนมาจากเดือนเมษายนไปเป็นเดือนกรกฎาคมว่า จะเสนอให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายนนี้ ในการพิจารณากำหนดวันหยุดชดเชยดังกล่าวต่อจากช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อาจจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4 - 9  กรกฎาคม 2563 หรือ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2563  ซึ่งจะมีวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2563 

นอกจากนี้  รมว.วธ. ยังกล่าวว่า จะเสนอให้ ศบค.พิจารณาเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในกองถ่ายภาพยนตร์ให้ไม่เกิน 80 คน รวมถึงกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศที่ขออนุญาตเป็นการเฉพาะ หลังพบว่า กิจกรรมนี้สามารถดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขได้ดีและมีความจำเป็นที่ต้องทำงานต่อเนื่องโดยใช้จำนวนคนที่มากขึ้น