ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมชลประทานซ่อมแซมประปาภูเขาที่พิษณุโลกแล้ว ตอนที่ 2

หลังจากคอลัมน์หมายเลข7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อขยายผลตรวจสอบข้อมูลที่กล้าลองกล้าลุยได้รับจากชาวบ้านหมู่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย ซึ่งเดือดร้อนไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงฤดูร้อน ทั้งที่กรมชลประทานทำโครงการประปาภูเขาไว้ให้เสร็จบูรณ์ปี 2560 ใช้งบกว่า 9.5 ล้านบาท แต่ไม่ได้ใช้งานถึงปัจจุบัน เพราะระบบท่อส่งน้ำชำรุด จึงไม่มีน้ำส่งไปเก็บที่ 6 ถังปูนซีเมนต์

ผลจากการเสนอข่าวตีแผ่ข้อมูลนี้ ผู้บริหารกรมชลประทานหลังรับทราบเรื่องนี้ สั่งการทันทีให้เจ้าหน้าที่ชลประทานที่พิษณุโลกรีบซ่อมแซมระบบท่อประปาภูเขา เพื่อให้ชาวบ้านกว่า 700 คนในชุมชนแห่งนี้มีน้ำดื่มน้ำใช้จากประปาภูเขาโครงการนี้ภายในเดือนมิถุนายนนี้

การซ่อมแซมประปาภูเขา มีทั้งเปลี่ยนท่อพีวีซีเป็นท่อเหล็ก และท่อพีวีซีบางส่วนที่ชำรุดเพื่อความมั่นคงแข็งแรง โดยจ้างแรงงานในพื้นที่ทั้งหมด

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ชื่นชมผู้บริหารกรมชลประทานที่ใช้วิธีทางงบประมาณ ใช้งบเหลือจ่ายแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้อย่างรวดเร็ว

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไข เป็นเพราะชาวบ้านในฐานะเจ้าของเงินแผ่นดิน ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น จนนำไปสู่การขยายผลตรวจสอบ โดยผู้บริหารกรมชลประทานหน่วยงานที่ทำโครงการนี้ ตอบรับสั่งการให้เจ้าหน้าที่รีบแก้ไขปัญหาทันที


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7