เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ชมภาพธรรมชาติฟื้นตัว พบฝูงกระทิงนับร้อยตัว หลังอุทยานแห่งชาติปิด 3 เดือน

นี่เป็นภาพฝูงกระทิงป่าจำนวนนับร้อยตัว กำลังกินหญ้าบริเวณเนินเขาสูงชัน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนผ่านเส้นทางจุดสกัดเขาสูง บ้านคลองทราย ตำบลวังน้ำเขียว สามารถมองเห็นฝูงกระทิงระยะไกล

บางตัวอยู่ตามแนวชายป่าใกล้กับแนวรั้วกั้น ทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับกระทิงป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นำโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า มีเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ เชื่อมระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นแหล่งอาศัยของฝูงกระทิงป่า ที่มีประชากรมากกว่า 400 ตัว กระจายอยู่เต็มพื้นที่ป่า และทุ่งหญ้าบนเนินเขาลาดชัน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์ก หลังมีประกาศปิดพื้นที่ห้ามนักท่องเที่ยวเข้า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นานกว่า 3 เดือน ล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอวังน้ำเขียว เริ่มผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมฝูงกระทิงได้แล้ว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด