ข่าวภาคค่ำ

ครม. เตรียมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เพิ่มเติม

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพิ่มเติมทั้งการแจกเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนพิการ และด้อยโอกาส รวมถึงลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%

โดยเห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 เฉพาะปีภาษี 2563 เพื่อช่วยประชาชนและผู้ประกอบการกลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีรายได้ตามปกติ และให้ภาคธุรกิจมีความสามารถในการชำระภาษีในปีถัดไป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังในระยะยาว

นอกจากนี้ยังพิจารณาแจกเงินสดให้ผู้ปกครองนักเรียนที่พิการ นักเรียนด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มนี้ พร้อมกำชับให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดกรอบเวลาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และชดเชยช่วงเวลาให้เพียงพอ

พร้อมกันนี้ยังเห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานเพื่อนบ้านอาศัยและทำงานในไทยได้ถึง 31 กรกฎาคม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และไม่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงบรรเทาการขาดแคลนแรงงานช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังวิกฤตโควิดคลี่คลาย

ขณะที่ ศบค.ประเมินผลการผ่อนปรนมาตรการ หรือคลายล็อกระยะที่ 3 ในรอบ 24 ชั่วโมง พบผู้ประกอบการและประชาชนให้ความร่วมมือดีถึงดีมาก ทั้งจากการปฏิบัติตาม 5 มาตรการควบคุมหลัก และลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ ทั้งนี้ ศบค.หารือการคลายล็อกระยะที่ 4 แล้ว จึงขอประชาชนร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเพื่อเข้าสู่ระยะที่ 4 ต่อไป