ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบ และห้องตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบ และห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อรับรองการตรวจรักษาโรคโควิด-19

ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีพิธีรับมอบ "ห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบ" พระราชทาน ใน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่าง ๆ" ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยห้องคลีนรูมฯ เป็นห้องตรวจคัดกรองเชื้อแบบความดันลบเคลื่อนที่ สามารถจัดการอากาศที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วยไม่ให้ออกไปนอกห้อง และบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อ ลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ป่วยรายอื่นและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ที่โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีพิธีรับมอบ "ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแบบเคลื่อนที่" พระราชทาน ใน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 และโรคระบาดต่าง ๆ" ซึ่งเป็นการพระราชทานเพิ่มเติมแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนเดินทางกลับจากต่างประเทศ ผ่านทางด่านชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทางภาคใต้ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการตรวจรักษาที่ได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรักษาผู้ป่วยและผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ ตลอดจนสามารถป้องกันการติดเชื้อระหว่างการตรวจรักษาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด