ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

ที่วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีพิธีปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 3 หลังประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 โดยในวันนี้ได้แจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนที่วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย, อำเภอเมือง และอำเภอไทรน้อย รวม 3,100 ชุด โดยนับแต่จัดตั้งครัวพระราชทานฯ ที่วัดหูช้าง มีการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกแก่ประชาชน รวม 52 ตำบล ใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางกรวย, อำเภอเมือง, อำเภอปากเกร็ด, อำเภอบางบัวทอง, อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย รวม 28,781 ชุด

ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แห่งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตปทุมวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้มีการแจกจ่ายอาหารที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และเคหะชุมชนบ่อนไก่ รวม 1,500 ชุด

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินในโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 1664

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด