สนามข่าว 7 สี

ช่อง 7HD รับมอบ หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ เพื่อร่วมในโครงการช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด-19

ช่อง 7HD รับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อร่วมในโครงการช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด-19

นายสมหมาย ศิลปีโยดม ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว ช่อง 7HD รับมอบเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70 เปอร์เซ็นต์ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 84 โหล หรือ 1,008 ขวด จากบริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด ซึ่งผ่านการจดแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. แล้ว เพื่อส่งมอบสนับสนุนในโครงการช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด-19 และใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมถึงทีมข่าวภาคสนามด้วย 

บริษัท อาร์ท้อปมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด และสมาคมธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย ส่งตัวแทนมอบหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ทางการแพทย์ เพื่อร่วมในโครงการ จำนวน 6,000 อันด้วย โดยช่อง 7HD จะเป็นสื่อกลางในการส่งมอบต่อให้กับประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โครงการช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด-19 ได้กระจายส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโรค ทั้งหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ไปยังโรงพยาบาลของรัฐในทุกภูมิภาค รวมถึงประชาชนทั่วไปที่แจ้งความประสงค์มา และจะทยอยส่งมอบให้อย่างต่อเนื่อง