เช้าข่าว 7 สี

ศบค.ยังไม่สรุปมีวันหยุดชดเชยสงกรานต์ในเดือนกรกฎาคมหรือไม่

โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  หรือ ศบค. อธิบายเรื่องนี้ว่า ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ไม่ได้ตั้งเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณา เพื่อมีมติเป็นข้อกำหนด แต่เป็นความเห็นที่ว่าหากประชาชนร่วมมือในวันนี้ก็จะกำหนดชะตาชีวิตในวันข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้การกำหนดวันหยุดชดเชยเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี ส่วน ศบค.ดูแลมาตรการควบคุมโรคเท่านั้น

ขณะที่ ศบค.ประเมินผลการผ่อนปรนมาตรการหรือคลายล็อกระยะที่ 3 ในรอบ 24 ชั่วโมง พบผู้ประกอบการและประชาชนให้ความร่วมมือดีถึงดีมาก ทั้งจากการปฏิบัติตาม 5 มาตรการควบคุมหลัก และลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ ทั้งนี้ ศบค.หารือการคลายล็อกระยะที่ 4 แล้ว จึงขอประชาชนร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเพื่อเข้าสู่ระยะที่ 4 ต่อไป 

และเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพิ่มเติม โดยออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 เฉพาะปีภาษี 2563 เพื่อช่วยประชาชนและผู้ประกอบการกลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีรายได้ตามปกติ และให้ภาคธุรกิจมีความสามารถในการชำระภาษีในปีถัดไป โดยไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังในระยะยาว

นอกจากนี้ยังพิจารณาแจกเงินสดให้ผู้ปกครองนักเรียนที่พิการ นักเรียนด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มนี้ พร้อมกำชับให้กระทรวงศึกษาธิการจัดกรอบเวลาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและชดเชยช่วงเวลาให้เพียงพอ

พร้อมกันนี้ยังเห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานเพื่อนบ้านอาศัยและทำงานในไทยได้ถึง 31 กรกฎาคมเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และไม่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงบรรเทาการขาดแคลนแรงงานช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิดคลี่คลาย