เช้านี้ที่หมอชิต

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

เช้านีที่หมอชิต - ไปดูการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่กลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันนี้ (3 มิ.ย.)

พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ ท่องเที่ยวแบบ New Normal ด้วยการจัดเส้นทางเดินรถไฟฟ้าใหม่ เปลี่ยนมุมมองใหม่ในการชมสวน รถโดยสารชมวิว 1 คัน นั่งได้ไม่เกิน 10 คน ตามมาตรการเว้นระยะห่าง พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย

และตามเส้นทางเดินชมสวน จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว มาร์กจุดสำหรับเว้นระยะห่าง โดยตอนนี้ดอกไม้หลายชนิดกำลังเบ่งบานชูช่อสวยงาม ขณะที่ในหอคำหลวงจะให้เข้าชมได้ช่วงเวลาละไม่เกิน 15 คน