เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 3 มิถุนายน 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 3 มิถุนายน 2563

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้…