เช้าข่าว 7 สี

เยียวยาเกษตรล็อต 2 รับรวดเดียว 10,000 บาท

เข้าสู่เดือนที่ 2 ของการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร คนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กำลังหาแนวทางดูแลกลุ่มเกษตรกรที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินในเดือนแรก หากมีการแจ้งเลขบัญชีหรือตรวจสอบข้อมูลเสร็จหลังวันที่ 15 มิถุนายนนี้ จะได้รับเงินโอนรวบยอดให้ทั้ง 2 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงิน 10,000 บาท ทันที โดย ธ.ก.ส.จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

โดยล่าสุด ธ.ก.ส. ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วประมาณ 7,000,000 คน รวมเป็นเงิน 35,518 ล้านบาท ซึ่งได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมด 7,680,000 คน ที่เหลืออีก 580,000 คน ยังโอนเงินช่วยเหลือไม่ได้ เนื่องจากบางคนไม่ได้แจ้งเลขบัญชีหรือแจ้งเลขบัญชีไม่ถูกต้อง บางคนเสียชีวิตไปแล้วหรือมีรายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย