ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : ปลูกกาแฟอินทรีย์ เจาะตลาดสุขภาพ

ข่าวเกษตรวันนี้ พาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดเลย 1 ในจังหวัดที่สามารถผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพดี ส่งจำหน่ายไปทั่วไทย โดยที่นี่สามารถปลูกกาแฟได้ 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์โรบัสต้า และอาราบิก้า สร้างมูลค่าได้เฉลี่ยปีละกว่า 20 ล้านบาท

จุดเด่นของที่นี่ คือ การผลิตเมล็ดกาแฟอินทรีย์ ที่เกษตรกรทยอยปรับเปลี่ยนวิถีทำเกษตร เลิกใช้สารเคมี ปรับการดูแลพื้นที่เพาะปลูกหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเพิ่มการตัดแต่งดูแลเอาใจใส่แทน แม้ในช่วงแรกผลผลิตที่ได้จะลดลงบ้าง แต่เมื่อเทียบกับราคาจำหน่าย ที่ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว ก็ถือว่าคุ้มค่า ที่สำคัญการหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ ช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง และผู้บริโภคก็ได้ดื่มกาแฟที่ปลอดสารพิษด้วย 

นอกจากนี้ เกษตรกรยังหันมารวมตัวเป็น "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านหนองแคน" สร้างความเข้มแข็งในการทำเกษตร และนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกกาแฟกว่า 300 ไร่ เพื่อให้ผลิตกาแฟได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ผลผลิตที่เป็นสารกาแฟปีละกว่า 24,000 กิโลกรัม และวางแผนระบบการตลาดให้เติบโต โดยนำผลผลิตที่ได้บางส่วนมาแปรรูปเป็นกาแฟคั่วบด กาแฟซองดีฟ จนสามารถสร้างแบรนด์กาแฟให้เป็นที่รู้จักในตลาดท้องถิ่นได้