7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องศูนย์ดำรงธรรม ตรวจสอบพฤติกรรมผู้นำชุมชน จ.บุรีรัมย์

หลังผู้นำชุมชนแต่งตั้งภรรยาเป็นผู้ช่วย ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจ เตรียมส่งเรื่องให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจสอบ

คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านโคกว่านพัฒนา ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมและลงชื่อในหนังสือที่จะยื่นให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหานทราย พิจารณากรณีผู้นำชุมชนแต่งตั้งภรรยาของตัวเองเป็นผู้ช่วยโดยพลการ หลังผู้ช่วยคนเดิมหมดวาระ โดยไม่มีการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน ตัวแทนชาวบ้าน บอกว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม แม้ตามระเบียบจะไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ แต่ผู้นำชุมชนก็ไม่ควรเลือกผู้ช่วยเองโดยไม่สอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านก่อน

ด้านผู้นำชุมชนที่ถูกชาวบ้านร้องเรียน ก็ออกมาให้ข้อมูลว่า หลังผู้ช่วยคนเดิมหมดวาระ ตนได้สอบถามความสมัครใจคนในหมู่บ้านประมาณ 5-6 คน แต่ไม่มีใครอยากจะมาทำหน้าที่ อ้างว่าติดภารกิจต้องประกอบอาชีพ ตนจึงได้ไปขอคำปรึกษาจากทางอำเภอละหานทราย ว่าสามารถแต่งตั้งคนในครอบครัวได้หรือไม่ ซึ่งทางอำเภอบอกว่าไม่มีข้อห้ามในระเบียบ จึงตัดสินใจส่งชื่อภรรยาเสนอไปยังกำนัน เพื่อส่งให้ทางอำเภอพิจารณาอนุมัติ ยืนยันว่าแม้จะตั้งภรรยาเป็นผู้ช่วย แต่ก็จะดำเนินโครงการต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน สามารถตรวจสอบได้อย่างแน่นอน