ห้องข่าวภาคเที่ยง

พาณิชย์เตรียมลดราคาสินค้าจำเป็นครั้งที่ 4 ทุกอำเภอทั่วไทย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมภาคเอกชน ทั้งผู้ผลิต ค้าส่งค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า จัดโครงการพาณิชย์ ลดราคาสินค้าทั่วไทยครั้งที่ 4  โดยยังคงลดราคาสินค้า 6 กลุ่มสำคัญ ซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มของใช้ประจำวัน, กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้าง ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ สำหรับการจัดโครงการฯ ครั้งนี้จะลงลึกไปทุกอำเภอประมาณ 700-800 แห่งทั่วประเทศ กำหนดช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมอำเภอละ 2-3 วัน โดยพาณิชย์จังหวัดจะทำหน้าที่กำหนดพื้นที่การจัดกิจกรรมฯในแต่ละช่วง เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน รวมทั้งเตรียมนำถุงยังชีพที่รับมอบมาจากภาคเอกชน ส่งมอบให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ประสบภัยต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ ด้วย

ส่วนผลการจัดโครงการพาณิชย์ ลดราคา 3 ครั้งที่ผ่านมา มีสินค้าเข้าร่วมรายการลดราคา 4, 825 รายการ ลดราคาสูงสุด 68% ซึ่งในภาพรวมคาดว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท