ห้องข่าวภาคเที่ยง

โอกาสทองท่องเที่ยววิถีชุมชน หลังโควิด-19

โดยแนวทางกระตุ้นท่องเที่ยวภายในประเทศ 2 แพคเกจ ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–ตุลาคม 2563 ประกอบด้วยแพคเกจเที่ยวฟรี เพื่อบุคคลการทางการแพทย์ และแพคเกจรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินท่องเที่ยว ให้คนละ 2,000-3,000 บาท โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า ด้าน นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ประเมินว่าการท่องเที่ยวไทยอาจจะฟื้นตัวอย่างช้าๆ เพราะนักท่องเที่ยวยังคงวิตกกังวลกับโรคระบาด ซึ่งประเมินว่าการท่องเที่ยววิถีชุมชนจะได้รับความสนใจมากขึ้นหากรัฐบาลนำไปจัดแพคเกจดึงดูดการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นการลดการเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคระบาดได้

ด้าน นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการนำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งจะลดหย่อนไม่เกิน 50,000 บาท หรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยก่อนหน้านี้เคยลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งรอบนี้ต้องมีแรงจูงใจมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้คนออกไปท่องเที่ยว