ข่าวภาคค่ำ

พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1 คน และกลับบ้านได้ 2 คน

กรมสุขภาพจิต สำรวจความเครียดของครอบครัวไทยในช่วงโควิด-19 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ ศบค. รายงานวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน เป็นคนไทยเดินทางมาจากต่างประเทศ

แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 2 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,968 คน เหลือรักษาในโรงพยาบาล 58 คน และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1 คน เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศซาอุดีอาระเบีย และได้เข้ารับการเฝ้าระวังในสถานที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 คน และมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,084 คน

ศบค. ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากเข้าใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ขอให้ลงทะเบียน เข้า-ออก ในแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ที่ภาครัฐจัดทำขึ้น

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อความสุข และความเครียดของครอบครัวไทย โดยเฉพาะในครอบครัวกลุ่มเปราะบางทางสังคม ทั้งจากการว่างงาน ภาระหนี้สิน ภาระการดูแลสมาชิกในครอบครัว

กรมสุขภาพจิต ได้ทำการสำรวจความสุขของครอบครัวไทย ผ่านทางออนไลน์ และสำรวจในกลุ่มเปราะบางทางสังคม พบว่า ความเครียดของครอบครัวไทยส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คือ ร้อยละ 54.13 และมีความเครียดระดับสูงถึงสูงมาก ร้อยละ 17.53 และการสำรวจความสุข ในกลุ่มเปราะบาง ยังพบครอบครัวที่มีความสุขน้อย หรือน้อยมากอยู่จำนวนหนึ่ง

กรมสุขภาพจิต เสนอ "วัคซีนครอบครัว" นำมาลดความเครียด ลดปัญหาครอบครัวในช่วงโควิด-19 ด้วยสามพลัง คือพลังบวก พลังยืดหยุ่น และพลังร่วมมือ โดยสามาถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก "บ้านพลังใจ"