ข่าวในพระราชสำนัก

บุคคลสำคัญ และหน่วยงานต่าง ๆ ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ

ที่อาคารบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์ อาคาร 2 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี,พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ , พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม โปรด และให้ผู้แทนพระองค์ เชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

ส่วนที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส, ประธานองคมนตรี พร้อมคณะองคมนตรี, จุฬาราชมนตรี, ประธานรัฐสภา, ประธานวุฒิสภา, ศาลปกครอง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และราชสกุล นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดี

และที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล และหน่วยงานไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อาทิ ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, หน่วยราชการในพระองค์, ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, เลขาธิการ กสทช. เป็นต้น

ส่วนที่ศาลามหามงคล โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต

และที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ซึ่งการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน โดยวันนี้ มีผู้ผ่านการคัดกรอง 312 ราย ได้โลหิต 140,400 ซีซี โดยจะนำไปเป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด