ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19" เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนรายได้ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน "โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19" เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนรายได้ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 30 คน เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน จัดสรรที่ดิน15 ไร่ ปรับสภาพพื้นที่ แต่งมูลดินบริเวณขอบหนอง หัวคันนา ปรับการไหลเวียนของน้ำ ขุดคลองไส้ไก่ หนองน้ำซอย ปลูกพืชผักพันธุ์ไม้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ พร้อมจัดอบรมให้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ขณะนี้ มีความก้าวหน้า ร้อยละ 60 โดยจังหวัดสกลนคร ยังมีโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ อีก 3 แห่ง ได้แก่ โครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า อำเภอเมือง, โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกทรายขาว อำเภอคำตากล้า, และโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านนาคำ อำเภอคำตากล้า ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านห้วยหินลาด อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ แบ่งพื้นที่ 34 ไร่ ปรับที่ดิน ปั้นโคก หลุมขนมครก และขุดคลองไส้ไก่ พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการทำก้อนเชื้อเห็ด เพาะชำพันธุ์ไม้เตรียมปลูก มีความก้าวหน้า ร้อยละ 60

ส่วนโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านทางหลวง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม มีการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ 50 คน ดำเนินโครงการบนพื้นที่ 12 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด ไก่ไข่ และหมู ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อลดรายจ่าย เป็นแหล่งอาหาร และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยตั้งเป้าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ภายในเวลา 3 เดือน จากนั้นจะจัดตั้งเป็นบริษัทวิสาหกิจชุมชน ขยายฐานการผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของชุมชน

โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 บ้านดอนม่วงพัฒนา มีผู้่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 33 คน เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เลี้ยงปลา ปลูกผัก และปลูกผลไม้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

และที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ 40 คน ให้มีอาชีพและแหล่งอาหารเลี้ยงครอบครัว โดยใช้เนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปต่ออนาคตสร้างรายได้ในระยะยาว พร้อมเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด