เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PEA จัดกิจกรรม เปิดเทอมปลอดภัย ใช้ไฟ PEA เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ให้มีความปลอดภัยก่อนเปิดเทอม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดกิจกรรม เปิดเทอมปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ภายใต้โครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เริ่มลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดศิลามูล จังหวัดนครปฐม

PEA จะร่วมกับช่างจากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ตรวจสอบ-ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ติดตั้งชุดตัดไฟรั่ว ตู้น้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ มอบเจลล้างมือและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนทั้งหมด 60 แห่งทั่วประเทศ พร้อมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า การประหยัดพลังงานให้กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาด้วย