ห้องข่าวภาคเที่ยง

คลายล็อกดาวน์เฟส 3 พบช่วงเวลาเร่งรีบมีประชาชนใช้เรือโดยสารเป็นจำนวนมาก

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (4 มิ.ย.) พื้นที่บริเวณท่าเรือประตูน้ำ ซอยราชดำริ 1 เพื่อดูมาตรการจัดระเบียบผู้โดยสารเรือโดยสารในคลองแสนแสบ หลังรัฐบาลประกาศคลายล็อกระยะที่ 3 ว่ามีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เข้มงวดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็พบว่าวันนี้จัดการประเมินด้วยสายตาในเรือแต่ละลำไม่แออัดอย่างภาพที่เห็นชินตาก่อนหน้านี้

โดยนายท่าเรือคลองแสนแสบ ล่าวว่า ในช่วงล็อกดาวน์ มีผู้โดยสารมาใช้บริการวันละประมาณ 5,000 คนเท่านั้น แต่หลังคลายล็อกดาวน์ มีผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ 20,000 คนต่อวัน หรือ 70% ดังนั้นบริเวณท่าเรือทั้ง 28 ท่า ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การให้ผู้โดยสารยืนรอเรือตามจุดเครื่องหมายที่กำหนดไว้, เว้นระยะห่างการนั่งในเรือตามจุดที่กำหนด, สวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งก่อนขึ้น-ลงเรือตลอดการเดินทาง และที่สำคัญหากเรือลำไหนมีผู้โดยสารมากเกินไปจะไม่อนุญาตให้ออกจากท่า และให้ไปขึ้นเรือลำอื่นแทน

นอกจากนี้บริเวณท่าเรือทุกท่าจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า 2 นาย คอยประชาสัมพันธ์ แนะนำการขึ้นลงเรือ โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง ส่วนบริเวณท่าที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก อย่างเช่น อโศก, ประตูน้ำ และวัดศรีบุญเรือง ได้ตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนลงเรือทุกคน

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าได้ปรับความถี่ปล่อยเรือในช่วงเวลาเร่งด่วน เป็น 3-5 นาทีต่อลำ โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.30 - 09.00 น. และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.00 - 19.00 น. จากเดิมให้บริการ 40 ลำ เพิ่มเป็น 60 ลำ