7HD ร้อนออนไลน์

ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องทำงานแทนค่าปรับ

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (4 มิ.ย.63) สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติตามความผิด พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ  โดยจัดกิจกรรมให้ร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณที่พักผู้โดยสาร เตรียมพร้อมรับการเดินทางของประชาชนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังจากรัฐบาลประกาศคลายล็อกเฟส 3 อนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้

สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติจะร่วมกันทำความสะอาดสถานีขนส่ง บริเวณที่พักผู้โดยสาร เช็ดพื้นผิวสัมผัสของห้องจำหน่ายตั๋ว เก้าอี้พักคอย ราวบันได และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสถานีขนส่ง นอกจากนี้ยังมีบางสำนักงานได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนอีกด้วย