สนามข่าว 7 สี

7 สีปันรักให้โลก ส่งมอบผืนป่า 60 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี

วันที่ 5 มิถุนายน นอกจากจะเป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก" แล้ว ยังเป็นวันก่อตั้งของโครงการ "7 สี ปันรักให้โลก"

และในปีนี้โครงการได้ถือโอกาสมอบคืนผืนป่า 60 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่ช่อง 7HD ดูแลมาตลอด 5 ปี ซึ่งขณะนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น คืนให้กับกรมป่าไม้และชุมชนได้ดูแลต่อไป

ช่อง 7HD ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงร่วมปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกของเราน่าอยู่