เช้านี้ที่หมอชิต

โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ส่งมอบผืนป่า 60 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี

เช้านี้ที่หมอชิต - วันนี้ (5 มิ.ย.) นอกจากจะเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก และยังเป็นวันก่อตั้งโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก และปีนี้ทางโครงการได้ถือโอกาส มอบคืนผืนป่า 60 ไร่

ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่ช่อง 7HD ดูแลมาตลอด 5 ปี ซึ่งขณะนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น คืนให้กับกรมป่าไม้ และชุมชนได้ดูแลต่อไป

ช่อง 7HD ขอยืนยันเจตนารมณ์ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกของเราน่าอยู่กัน