7HD ร้อนออนไลน์

เที่ยวเกาะล้านในแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 หรือ ศบค. ได้ผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 3 ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี สามารถเปิดชายหาดพัทยาและเกาะล้าน อ.ละมุง จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่เปิดเกาะล้าน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางไปเที่ยวเกาะล้านในแบบ “Kohlarn New Normal เที่ยวเกาะล้านวิถีใหม่ นักท่องเที่ยวใส่ใจให้ความร่วมมือ” ซึ่งเปิดให้เที่ยวแบบไป-กลับเท่านั้น ยังไม่เปิดให้บริการที่พักเพื่อพักค้างคืน ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อที่จะได้ชมธรรมชาติที่สวยงาม หลังมีคำสั่งจากภาครัฐให้ปิดเกาะล้านนานกว่า 2 เดือน จากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด

โดยสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน ได้มีมาตรการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทุกคน ให้ปฏิบัติตาม มาตรการดังนี้
-ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อต้องออกนอกบ้านหรือขณะอยู่ในสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดการติดเชื้อโรค
-รักษาระยะห่างตามแนวนโยบายสาธารณสุข หรือ Social Distancing อย่างเคร่งครัด
-ไม่ควรรวมกลุ่มหรืออยู่ใกล้ชิดกัน
-ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร
-เมื่อมีอาการไข้ ไอ หรือจาม ให้งดออกนอกบ้าน และควรดูแลตนเอง และไม่ใกล้ชิดกับเด็กและผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว 
-งดการสูบบุหรี่บริเวณชายหาดทุกแห่งของเกาะล้านในทุกกรณี 
-งดเว้นการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนพื้นที่ชายหาดทุกแห่งในเกาะล้าน

นอกจากนี่้ สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน ยังขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่นักและท่องเที่ยว หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลล์อย่างสม่ำเสมอ ก่อนการรับประทานหรือหยิบจับอาหารทุกครั้ง เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านของชำ โดยให้เช็คอินแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือลงทะเบียนกับร้านนั้น ๆ ไว้เป็นหลักฐานในการสืบสวนโรค และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการตามกฎอย่างอย่างเคร่งครัด

สำหรับการเดินทางไปเกาะล้าน มีเรือโดยสารและเรือสปีดโบ๊ตประเภทบรรทุกคนโดยสาร ซึ่งจะต้องขึ้นลงเรือ ณ จุดที่เจ้าท่ากำหนดเท่านั้น เพื่อให้ผู้โดยสารได้ผ่านจุดคัดกรองที่มีหน่วยงานร่วมกันจัดตั้งขึ้น ได้แก่ ฝั่งพัทยา ท่าเทียบเรือพัทยาใต้ และฝั่งเกาะล้าน ได้แก่ ท่าเทียบเรือหน้าบ้านและท่าเทียบเรือหาดตาแหวน ห้ามมิให้เรือสปีดโบ๊ตประเภทบรรทุกคนโดยสารขนถ่ายผู้โดยสารขึ้นลงโดยไม่ผ่านจุดคัดกรอง