เกาะกระแสออนไลน์

ช่องทางใหม่!! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา อุทธรณ์ ผ่านแอปพลิเคชัน "เกษตรดิจิทัล Digital Farmer"

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา อุทธรณ์ ผ่านแอปพลิเคชัน "เกษตรดิจิทัล Digital Farmer" ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อำนวยความสะดวกให้เกษตรกร สำหรับโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยได้เพิ่มช่องทางให้ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ตรวจสอบการอุทธรณ์ ผ่านแอปพลิเคชัน "เกษตรดิจิทัล" หรือ Digital Farmerโดยเกษตรกรสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ ​iOS และ Android

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  "เกษตรดิจิทัล" หรือ Digital Farmer ได้ดังนี้

1.ระบบปฏิบัติการ iOS : "เกษตรดิจิทัล" หรือ Digital Farmer

2.ระบบปฏิบัติการ Android : "เกษตรดิจิทัล" หรือ Digital Farmer

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/06/05/2630600000569.jpg
 
อย่างไรก็ตาม  เกษตรกรยังสามารถตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบผลการโอนเงินของทาง ธ.ก.ส. และตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ที่ www.moac.go.th ได้เช่นเดิม ซึ่งนับเป็นเว็บไซต์หลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลได้เบ็ดเสร็จในที่เดียว

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : เว็บไซต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19 > https://www.ch7.com/covid19

โควิด19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดขั้นตอนยื่นอุทธรณ์เกษตรกร กรณีรายชื่อตกหล่น เงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท
- เกษตรกรฟังทางนี้! ใครยังไม่ได้เงิน โหลดฟอร์มยื่นอุทธรณ์ "เงินเยียวยาเกษตรกร" ย้ำ! ต้องมีทะเบียนเกษตรกร
- เช็กสิทธิเยียวยาเกษตรกร กลุ่มไหนจ่ายเมื่อไหร่? เกษตรกรกลุ่ม 3 รับเงินรวดเดียว 15000 บาท
- เปิดขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท