ข่าวภาคค่ำ

ช่อง 7HD ร่วมรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ช่อง 7HD ส่งนักแสดง ผู้ประกาศข่าว ร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ขณะที่รัฐบาลเปิดโครงการ "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)"

วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีนี้รณรงค์ในหัวข้อ "Time for Nature ถึงเวลา...คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ" โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดตัวโครงการ "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)" ร่วมกับผู้บริหารจาก 20 กระทรวง ภาคเอกชน เพื่อร่วมแก้ปัญหาขยะพลาสติก โดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 มีขยะพลาสติกจากการรับส่งอาหารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 จาก 5,500 ตันต่อวัน เป็น 6,300 ตันต่อวัน รัฐบาลจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนนำส่งคืนขยะพลาสติกผ่านจุดรับคืน เช่น ภาครัฐ 20 กระทรวง, มหาวิทยาลัย, ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ เพื่อรวบรวมไปรีไซเคิล

ช่อง 7HD นำนักแสดง ผู้ประกาศข่าว บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์, จีรนันท์ เขตพงศ์ และกมลาสน์ เอียดศรีชาย ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ รณรงค์ให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยกรุงเทพมหานคร ในแนวคิด "ถึงเวลา ปลุกพลัง ปรับเปลี่ยน ปกป้อง เพื่อมหานครแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ" เน้นย้ำถึงการลดการปล่อยมลพิษ, ขยะทะเล, การคัดแยกขยะ และการปลูกต้นไม้ กรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าปี 2030 จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 10 ตารางเมตรต่อคน จาก 6.9 ตารางเมตรต่อคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง