สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ศบค. แถลงพบผู้ติดเชื้อกลับจากคูเวตมากที่สุด

ผู้ป่วยรายใหม่ เป็นชายไทย อายุ 45 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางกลับจากประเทศคูเวต และเข้าพัก State Quarantine ที่กรุงเทพมหานคร พบเชื้อในการตรวจครั้งที่ 2 แต่ไม่มีอาการ ส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครแล้ว

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานตัวเลขของคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศคูเวต มีรวมแล้ว 174 คน ตรวจพบโควิด-19 ถึง 32 คนแล้ว คิดเป็น 17.82 % กลายเป็นประเทศต้นทางที่ติดเชื้อมาเป็นอันดับ 1 ต้องเฝ้าระวังกัน แต่ก็เป็นสิทธิของคนไทยที่จะได้กลับบ้าน และเข้ามากักตัว 14 วัน อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ อยู่ในมาตรฐานการจัดระบบที่ดี มีการคัดกรองโรค รวมทั้งติดตามต่อเนื่อง ไม่มีการเล็ดลอดออกไปสู่ชุมชน

สรุปสถานการณ์โควิด-19 ไทยมีจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,102 คน รักษาหายแล้ว 2,971 คน ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 73 คน

สำหรับมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 จะให้กิจกรรมใด เปิดได้ก่อนหลัง จะเป็นไปตามหลักการของ ศบค. ที่จะพิจารณาจากกิจการที่มีความพร้อม จะให้เปิดก่อน โดยมีคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาศึกษา แผนการเปิดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

ส่วนการคลายล็อกให้สถานที่ท่องเที่ยว กลับมาเปิดได้ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ขอให้ประชาชน ยึดมาตรการหลัก ในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ทั้งการล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร การทำความสะอาดพื้นที่ ขณะที่หน่วยงานที่ดูแล ต้องจัดระเบียบลดความแออัด และการควบคุมการเข้าออก คัดกรองไข้ และให้สแกนคิวอาร์โค้ดแพลตฟอร์มไทยชนะ