สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ผลทดสอบเจล และ สเปรย์ล้างมือ หลายยี่ห้อไม่ได้มาตรฐาน

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มเก็บตัวอย่างจากร้านค้าทั่วไป ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก และผลิตภัณฑ์จากร้านค้าออนไลน์  จำนวน 39 ตัวอย่าง ไปส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เน้นการตรวจความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ว่าได้มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือไม่ ถ้าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70 % โดยปริมาตร จัดเป็นเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

ผลทดสอบพบว่า มีผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือที่ผ่านมาตรฐาน ซึ่งมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70 % ขึ้นไป จำนวน 13 ตัวอย่าง จาก 39 ตัวอย่าง ก็คือ 1 ใน 3 เท่านั้นที่ผ่าน ส่วนที่เหลือตกมาตรฐาน 67 %

นอกจากนี้ยังพบ 1 ตัวอย่าง มีส่วนผสมของเมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดห้ามใช้ในการผลิตเครื่องสำอางอีกด้วย เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่ง ที่ฉีดมือไปแล้ว จะทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง หากสูดดมเข้าไปจะส่งผลกระทบต่อสมองและระบบประสาท รวมถึงระบบทางเดินหายใจ

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรวรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในการทดสอบเพื่อหาปริมาณแอลกอฮอล์และชนิดของแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ที่ทาง Lab ใช้เป็นการนำเทคนิค  Gas chromatography มาวิเคราะห์ตัวอย่าง เป็นเทคนิคหลักในอุตสาหกรรมยาที่ใช้ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ พบว่าบางยี่ห้อฉลากระบุว่ามีแอลกอฮอล์ 75 % แต่วิเคราะห์ผลได้ 70 % ซึ่งถึงแม้จะผ่านตามประกาศกระทรวงฯ แต่ก็ถือว่ามีปัญหาการปลอมแปลงฉลาก 
                    
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จะส่งข้อมูลผลทดสอบครั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เอาผิด ผู้ผลิต นำเข้า และผู้ขายเจลแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือที่ไม่ได้มาตรฐาน มีโทษทั้งจำทั้งปรับ และขอให้ดำเนินคดีกับบริษัทที่ใช้เมทิลแอลกอฮอล์มาทำสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วย