สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กระทรวงพาณิชย์ ระดมลดราคาสินค้าทะลุ 7,000 รายการ

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ระดับ อําเภอ” ซึ่งถือเป็นการลดราคาสินค้าครั้งที่ 4 เป็นล็อตพิเศษ รอบนี้ลงลึกไปทุกอำเภอทั่วทั้งประเทศทั้ง 76 จังหวัด โดยจะมีการดำเนินการจัดสถานที่ลดราคาทั้ง 878 อำเภอ ภายในระยะเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ส่วนสินค้าสำคัญที่นำมาลดราคาครั้งใหญ่ ประกอบด้วยสินค้าจำเป็น เช่น ข้าวสาร น้ำหนัก 5 กิโลกรัมของ อคศ. ขายเพียงถุงละ 99 บาท, สินค้าไฮไลต์ คือ ไข่ไก่แพ็คละ 10 ฟอง ขายแพ็คละ 20 บาท หรือฟองละ 2 บาท เท่านั้น มีสินค้าในสต็อกอยู่ 15 ล้านฟอง, น้ำตาลทราย ขายเพียงกิโลกรัมละ 20 บาท สืบค้นกันให้ดีเพราะมีสินค้า 100 รายการลดราคาหนักสุด 68% จากจำนวนสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศลดราคาขณะนี้ กว่า 7,100 รายการแล้ว

ส่วนสินค้าเกษตรไม่น้อยหน้า ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานลงนามความร่วมมือกับห้างค้าส่งขนาดใหญ่ นำร่องรับผลผลิต "เผือกหอม" จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี วางจำหน่ายในห้างค้าส่งขนาดใหญ่ และเตรียมขยายสู่พืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อวางจำหน่ายทั่วประเทศต่อไป

โดยที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวเกษตรกรสามารถ ส่งเผือกหอมเข้าศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าได้กว่า 5,000 กิโลกรัม โดยโครงการนี้ เป็นการหาตลาดรองรับผลผลิต โดยผู้รับซื้อและกลุ่มเกษตรกรจะตกลงกันเรื่องปริมาณสินค้าและระยะเวลาที่จะจัดส่ง เพื่อจะนำมาวางแผนการผลิต โดยต้องเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะร่วมมือกับผู้รับซื้อรายใหญ่อื่นๆ เพื่อเร่งกระจายสินค้าให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กว่า 407,000 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 6 ล้านไร่และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อบรรเทาผลกระทบของเกษตรกรไทยในขณะนี้