เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รองนายกฯ เผยอาจทยอยหยุดชดเชยสงกรานต์ สัปดาห์ละ 1 วัน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่ได้หารือ หรือพูดคุยกันถึงเรื่องวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ทำให้ยังไม่มีข้อสรุปที่จะเสนอต่อ ศบค.ชุดใหญ่ โดยตอนนี้เพียงแต่หารือถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันหยุดยาววันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ช่วงวันที่ 4 - 7 กรกฎาคมเท่านั้น

รองนายกรัฐมนตรี เสนอว่า วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ อาจไม่จำเป็นต้องหยุดต่อเนื่องกัน โดยอาจให้หยุดแบบทยอยหยุด หรือแบบทิ้งช่วง ซึ่งความจริงแล้ววันหยุดสงกรานต์มีเพียง 3 วัน คือ วันที่ 13 - 15 เมษายน ซึ่งการกำหนดวันหยุดชดเชยนั้นไม่ยาก อาจไม่ต้องหยุด 3 วันติดต่อกัน แต่อาจเป็นการหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งจะต้องหารือกันต่อไป