รอบรั้วรอบโลก

บราซิลเปิดไฟรูปปั้นพระเยซู ฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก

ที่นครรีโอเดจาเนโร ของบราซิล มีการเปิดไฟสีเขียวสว่างไสวบนรูปปั้นพระเยซูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก บนยอดเขากอร์โกวาดู เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง เพื่อเฉลิิมฉลองเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี และเพื่อเป็นการให้ผู้คนตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ตั้งแต่ปี 2515 และมีการเฉลิมฉลองเป็นครั้งแรกในปี 2517